Ny klagenemnd for mediesaker

Klagenemnden for mediesaker oppnevnt i statsråd 26.8.2011.   Leder: lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar Nestleder: postdoktor Arne Krumsvik, Oslo Medlem: advokat Karin Fløistad, Oslo Varamedlem: professor Tore Lunde, Bergen Varamedlem: førsteamanuensis Gunn Enli, Oslo   Les mer her.  

Frist for RAM-søknad: 1. oktober

Rådet for anvendt medieforskning minner om at fristen for å søke midler til anvendt medieforskning for 2012 er 1. oktober 2011. Nærmere opplysninger finnes på www.ram.no    

Velkommen til nye nettsider

Norsk medieforskerlag ønsker å være et faglig forum for medieforskere i Norge. Norsk medietidsskrift og jevnlige faglige konferanser er våre største bidrag til det. Nå lanserer vi internettsidene våre i ny drakt. Med en enklere teknisk løsning vil det først og fremst bli lettere for styret å holde sidene oppdatert. Like viktig for medlemmene er at vi nå får mulighet til …