Abstract-frist 1. juni 2012: Nordisk konferanse om avvikling av partipressen

Husk fristen 1. juni 2012 for innsending av abstract til nordisk konferanse om avvikling av partipressen

 

 

Call for papers

 

De pressehistoriske miljøene i Norden planlegger en nordisk konferanse om avvikling av partipressen i de nordiske land. Konferansen finner sted i Dansk mediemuseum i Odense, 8.-9. november 2012.

 

Programmet vil bestå av  en invitert innleder fra hvert av de fem nordiske landene. I tillegg ønsker vi bidrag fra interesserte forskere fra alle de nordiske land som kan belyse forhold som:

 

– Hva førte til sammenbrudd i partipressen i de enkelte land?

– Langsiktige og varige spor etter partipressen i det nåværende mediebildet.

– Teknologiske, politiske og økonomiske forklaringer på overgang fra partipresse til en konsernstyrt presse.

– Profesjonsorganisering og journalistrolle før og etter partipressen.

– Hvilken betydning har avvikling av partipressen hatt for journalistikken.

 

Det kan helt sikkert også tenkes andre problemstillinger og temaer. Vi ønsker innsendte forslag i form av abstract på 2-300 ord innen 1. juni 2012.

 

Det tas sikte på å få utgitt et publikasjon i etterkant av konferansen.

 

 

Forslag til papers eller spørsmål om konferansen kan rettes til:

 

Ervin Nilsen, Direktør for Dansk mediemuseum, epost: ervin.nielsen@brandts.dk

 

Lars-Åke Engblom, Leder i Svensk Pressehistorisk Förening, epost: Lars-Ake.Engblom@hlk.hj.se

 

Rune Ottosen, Leder i Norsk Pressehistorisk Forening, epost:  rune.ottosen@hioa.no