Konferanse om eierskapsregulering i mediemarkedene, 18.1.2012

 

Universitet i Bergen, Norges Handelshøyskole (NHH) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) arrangerer en konferanse om eierskapsregulering i mediemarkedene.

Tid og sted: NHH, Bergen, 18. januar 2012

 

Våren 2011 oppnevnte Kulturdepartementet en ekspertgruppe som skal gjennomgå eierskapsreglene i mediemarkedene. Innen 31. mars 2012 skal den fremlegge en rapport med vurderinger av behovet for å endre dagens lovverk. Ekspertgruppen har fått utarbeidet to rapporter om konsekvenser av medieeierskapskonsentrasjon. Disse presenteres på konferansen. I tillegg vil forskere, sentrale markedsaktører, Konkurransetilsynet og Medietilsynet debattere om og i tilfelle hvordan medieeierskapsloven bør endres.

Påmelding innen 10.01.12 til: Anne Liv Scrase (e-post Anneliv.Scrase@snf.no)

 

Se programmet her; Konferanse: Eierskapsregulering i mediemarkedene