ATM-direktivet

Hva handler AMT-direktivet om? Hva er et EU-direktiv? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer?

medienorges nyhetsbrev Mediefakta 1/2012 handler om ATM-direktivet, direktivet om audiovisuelle medietjenester.

 

Les nyhetsbrevet her.

 

medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier. medienorge ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om norsk mediesektor. Informasjonen presenteres både på disse nettsidene, i egne nyhetsbrev og i ulike publikasjoner.

medienorge deltar i et nordisk samarbeid via informasjonsnettet NORDICOM, som finansieres av Nordisk ministerråd. Nordicom er en nordisk informasjonssentral med hovedkontor i Gøteborg i Sverige. I tillegg til å dokumentere forskning og litteratur på mediefeltet, dokumenterer Nordicom medieutviklingen i Norden ved å utarbeide sammenlignbar nordisk mediestatistikk. Statistikken publiseres blant annet i bokserien Nordic Media Trends.

medienorge holder til ved og er faglig tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Administrativt er prosjektet tilknyttet Rokkansenteret i forskningsselskapet Uni Research. Virksomheten finansieres av Kulturdepartementet.