Offentliggjøring av NRKs programstatistikk

  Norsk  medieforskerlag ser med bekymring på signaler fra NRK Analyse at de ikke lenger ønsker å offentliggjøre like mange sentrale opplysninger om NRKs programvirksomhet som før. Dette gjelder statistikk om: – Andel repriser i NRKs TV-sendinger – Sendetid fordelt på produksjonsland (for eksempel andel norske eller amerikanske programmer i NRKs TV-kanaler) – Andel egenproduksjon kontra innkjøpt materiale – Sendetimer …

Hvem bør tildeles pris for journalistikk om menneskerettighetsspørsmål?

Hvem bør tildeles pris for journalistikk om menneskerettighetsspørsmål?   Kulturdepartementets menneskerettspris for 2012 skal tildeles en journalist/journalister i en redaksjon som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Prisen er på kr 100 000 + en litografi av kunstneren Håkon Bleken. Prisen deles ut onsdag 9. mai 2012 ved åpningen av Nordiske mediedager i Bergen. Forslag sendes …

Ny klagenemnd for mediesaker

Klagenemnden for mediesaker oppnevnt i statsråd 26.8.2011.   Leder: lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar Nestleder: postdoktor Arne Krumsvik, Oslo Medlem: advokat Karin Fløistad, Oslo Varamedlem: professor Tore Lunde, Bergen Varamedlem: førsteamanuensis Gunn Enli, Oslo   Les mer her.  

Frist for RAM-søknad: 1. oktober

Rådet for anvendt medieforskning minner om at fristen for å søke midler til anvendt medieforskning for 2012 er 1. oktober 2011. Nærmere opplysninger finnes på www.ram.no    

Velkommen til nye nettsider

Norsk medieforskerlag ønsker å være et faglig forum for medieforskere i Norge. Norsk medietidsskrift og jevnlige faglige konferanser er våre største bidrag til det. Nå lanserer vi internettsidene våre i ny drakt. Med en enklere teknisk løsning vil det først og fremst bli lettere for styret å holde sidene oppdatert. Like viktig for medlemmene er at vi nå får mulighet til …