Medlemskap

Hvem kan bli medlem?

Medlemskapet er først og fremst tiltenkt personer som har forskning og/eller undervisning i medievitenskap eller mediefag på universitets- eller høyskolenivå som hovedbeskjeftigelse.

Mastergradsstudenter i medievitenskap eller mediefag er også velkomne som medlemmer. Vi tilbyr medlemskap med studentrabatt.

Medieforskerlaget ønsker også andre som er spesielt interesserte i, eller arbeider innen områder som journalistikk, kulturformidling og lignende, velkommen som medlem.

Medlemsfordeler

 • Rabatt på Norsk medieforskerkonferanse.
 • Rabatt på den nordiske medieforskerkonferansen, Nordmedia, som holdes annethvert år.
 • Inntil 25% rabatt på abonnement på tidsskrift som utgis av Universitetsforlaget
 • Du får være med i et faglig fellesskap, og dermed er du med på å:
 • Opprettholde Norsk medietidsskrift som open access-tidsskrift.
 • Bidra til at vi kan arrangere Norsk medieforskerkonferanse. Konferansen er vår viktigste faglige møteplass, den viktigste nasjonale konferansen for medieforskning, og holdes annethvert år.
 • Du får nominere kandidater til medieforskerlagets tre priser: hedersprisen, formidlingsprisen og prisen for beste masteroppgave, og selv være kandidat til disse prisene.
 • Bidra til å gi norske medieforskere en felles stemme, ved at Norsk medieforskerlag er offentlig høringsinstans.

Hva koster medlemskapet?

Ordinært medlemskap: kr 400,-
Studentmedlemskap: kr 295,-
Pensjonistmedlemskap: kr 295,-
Nettopp ferdig masterstudent: kr 0,- i ett år

Bli medlem

For å bli medlem fyller du ut skjemaet nedenfor.
Ved adresseendring, kontakt Marika Lüders: marika.luders@media.uio.no

Har du problemer med å melde deg inn, eller hvis du har andre spørsmål til foreningen, kan du ta kontakt med medieforskerlagets leder, Marika Lüders.

  Fullt navn (obligatorisk)

  Postadresse (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Mobiltelefon (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Fylles ut for vanlig medlemskap
  Utdanning, grad

  Stilling

  Arbeidssted

  Fylles ut for studentmedlemskap
  Fag

  Nivå

  Utdanningsinstitusjon

  Hvis nyutdannet mastergrad, skriv inn tittel på oppgave og veileder her

  Fylles ut for pensjonistmedlemskap
  Pensjonert fra mediefaglig stilling ved

  Fra (dato)


  Send…

  Tast inn koden nedenfor (obligatorisk)
  captcha