Stipendiat i medievitenskap, UiB

Institutt for informasjons- og medievitskap, UiB, utlyser en åpen stilling som stipendiat. Søknaden bør relateres til en (eller flere) av instituttets forskningsgrupper. Søknadsfrist: 25. november 2023

Universitetslektor i visuell kommunikasjon, NTNU Gjøvik

Fra utlysningstekst: Vi søker en person som kan vise til en omfattende praksisbakgrunn innen grafisk design og en mastergrad innen informasjonsdesign, eller et designrelevant mastergradsarbeid fra fagområder innen humaniora eller samfunnsvitenskap. Søknadsfrist: 22.10.2023.

Stipendiatstilling Kristiania: Kommunikasjon og ledelse

Fra utlysningsteksten: The PhD project is entitled “Digital Leadership and Communication” and is affiliated with the research group “Political Communication”. The PhD project aims to understand leadership in the digital era by investigating the communicative behaviour of leaders and followers on social media platforms such as Twitter / X. Application deadline: 3.11.2023

Førsteamanuensis i filmvitenskap, NTNU

Ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis. Stillingen er knyttet til undervisning på instituttets bachelorprogram i filmvitenskap og masterprogrammet i film- og medievitenskap. Søknadsfrist: 31.10.2023.

Stipendiatstilling UiB: Centre for Antimicrobial Resistance in Western Norway (CAMRIA)

Stillinga er knytt til prosjektet “Risk communication and -perception of AMR in the public and among healthcare workers – knowledge needed to develop new policies and interventions” under Centre for Antimicrobial Resistance in Western Norway (CAMRIA). Den som blir tilsett i stipendiat-stillinga skal undersøke kommunikasjonen av antibiotika og antibiotika-resistens (AMR) i utvalde nyheitsmedier og sosiale medier, samt korleis mediepublikummet opplever …

Founding symposium of the Nordic Network on Media communication and Health

When and where: 18-19th of August 2022 at Lund University. The goal of the symposium is to build the capacity to initiate and formalize a productive Nordic network on media, communication, and health. Our ambition with the network is to provide an inclusive peer-to peer forum for deepening theoretical and methodological knowledge sharing about media, communication, and health. If you …