MEDIEFORSKERKONFERANSEN

20.-21. oktober 2016, Bergen
MOT FREMTIDENS MEDIELANDSKAP
– Hvem sier hva til hvem? Hvorfor, og på hvilken måte? –
 
Program og annen informasjon:

Medieforskerkonferansen 2016

MEDIEFORSKERLAGETS PRISER

Vi deler ut tre priser hvert år:
Beste master, formidlingspris og hederspris.
 

Les om prisene

NORSK MEDIETIDSSKRIFT

Alle utgavene er tilgjengelige på idunn.no:
 
Norsk medietidsskrift


BLI MEDLEM AV MEDIEFORSKERLAGET

MEDLEMSKAPET ER EGNET FOR

  • Personer som har forskning og/eller undervisning i medievitenskap eller mediefag på universitets- eller høyskolenivå som hovedbeskjeftigelse.
  • Mastergradsstudenter i medievitenskap eller mediefag. Vi tilbyr medlemskap med studentrabatt.
  • Andre som er spesielt interesserte i, eller arbeider innen områder som journalistikk, kulturformidling og lignende.
Les om medlemsfordelene