Norsk medieforskerlag 2017-2018

Styret:


Eiri Elvestad (leder)
Handelshøyskolen
Universitetet i Sørøst-Norge
Eiri.Elvestad@usn.no
Telefon: 31 00 90 33

Lisbeth Morlandstø (styremedlem)
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord Universitet
lisbeth.morlandsto@nord.no
Telefon: 755 17 407

Marika Lüders (styremedlem)
Institutt for medier og kommunikasjon
Universitetet i Oslo
Marika.luders@media.uio.no
Telefon: 228 50 415

Terje Skjerdal (sekretær)
NLA høgskolen Gimlekollen
Terje.skjerdal@nla.no
Telefon: 381 45 072

Magnus Hoem Iversen (kasserer)
Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Universitetet i Bergen
Magnus.Iversen@uib.no
Telefon: 555 84 063

Balder Holm (observatør)
Dokumentalist i Nordicom,
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Balder.Holm@uib.no
Telefon: 936 27 939

Varamedlemmer:


Terje Colbjørnsen

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
OsloMet
Terje.Colbjornsen@oslomet.no
Telefon: 67 23 76 70

Christer Bakke Andresen
Institutt for kunst- og medievitenskap
NTNU
Christer.andresen@ntnu.no
Telefon: 735 91 835 / 905 93 515

Roswitha Skare
Institutt for språk og kultur
Universitetet i Tromsø
Roswitha.skare@uit.no
Telefon: 776 46 318