Norsk medieforskerlag 2017-2018

Styret:


Lisbeth Morlandstø (leder)
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord Universitet
lisbeth.morlandsto@nord.no
Telefon: 755 17 407

Lin Prøitz (nestleder)
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Lin.proitz@stk.uio.no
Telefon: 979 86 897

Balder Holm (observatør)
Dokumentalist i Nordicom,
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Balder.Holm@uib.no
Telefon: 936 27 939

Marika Lüders (styremedlem)
Institutt for medier og kommunikasjon
Universitetet i Oslo
Marika.luders@media.uio.no
Telefon: 228 50 415

Terje Skjerdal
NLA høgskolen Gimlekollen
Terje.skjerdal@nla.no
Telefon: 381 45 072

Tine Eide
Høgskolen i Oslo og Akershus
Tine.eide@hioa.no
Telefon: 672 38 466

Magnus Hoem Iversen
Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Universitetet i Bergen
Magnus.Iversen@uib.no
Telefon: 555 84 063

 

Varamedlemmer:


Anne Mette Bjørgen
Høgskolen i Innlandet
anne-mette.bjorgen@inn.no
Telefon: 612 88 272

Christer Bakke Andresen
Institutt for kunst- og medievitenskap
NTNU
Christer.andresen@ntnu.no
Telefon: 735 91 835 / 905 93 515

Roswitha Skare
Institutt for språk og kultur
Universitetet i Tromsø
Roswitha.skare@uit.no
Telefon: 776 46 318