Norsk medieforskerlag 2015-2016

Styret:

Lisbeth Morlandstø (leder)
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
telefon: 75 51 74 07
lisbeth.morlandsto@nord.no

Ragnhild Mølster (nestleder)
Nordicom Norge, Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
ragnhild.molster@infomedia.uib.no
telefon: 55 58 91 40

Lin Prøitz (styremedlem)
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
lin.proitz@stk.uio.no
telefon: 97 98 68 97

Roswitha Skare (styremedlem)
Institutt for språk og kultur
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
roswitha.skare@uit.no
telefon: 77 64 63 18

Magnus Hoem Iversen  (kasserer)
Universitetet i Bergen
Magnus.Iversen@uib.no
telefon: 55 58 40 63

Terje Skjerdal  (sekretær)
NLA Høgskolen
terje.skjerdal@nla.no
telefon: 38 14 50 72

Tine Eide (styremedlem)
Høgskolen i Oslo og Akershus
tine.eide@hioa.no
telefon: 480 87 820

Varamedlemmer:

Anne Mette Bjørgen
Høgskolen i Lillehammer
anne-mette.bjorgen@hil.no

Svein Høier
Institutt for kunst- og medievitenskap
NTNU
svein.hoier@ntnu.no

Anders Fagerjord
Institutt for medier og kommunikasjon
Universitetet i Oslo
anders.fagerjord@media.uio.no