Arrangementsstøtte

Støtte til arrangementer og aktiviteter for medlemmer av Medieforskerlaget

Som en prøveordning fra og med 2023, setter styret i Norsk medieforskerlag av en årlig pott på kroner 50.000 til arrangements- og aktivitetsstøtte. Det er satt et tak på kroner 15.000 per søknad.

Det kan søkes om støtte til alle typer arrangementer og aktiviteter (konferanser, seminarer, workshops mm.) som er relevante, åpne og kostnadsfrie for Medieforskerlagets medlemmer.

Hvem kan søke? Søker må være medlem av Medieforskerlaget (dvs. ha betalt medlemskontingent). Medlemmer kan søke på vegne av forskningsmiljø eller for eksempel arbeidsgrupper tilknyttet Medieforskerkonferansen. Søknad på maksimalt én side, inkludert budsjett, sendes til Medieforskerlagets styreleder Marika Lüders på epost marika.luders@media.uio.no senest tre måneder i forkant av arrangementet det søkes støtte til. Søknader som sendes inn for sent, vurderes ikke. Søknadene behandles fortløpende av Medieforskerlagets styre.

Arrangementer som innvilges støtte skal informere deltakerne om at arrangementet har mottatt støtte fra Medieforskerlaget.

Søknaden skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av arrangement (tema, formål, sted og tid for arrangement, foreløpig program)
  • Enkelt budsjett som spesifiserer hvilke kostnader det søkes støtte til (f.eks., leie av møtelokaler, bevertning, reise/opphold for ev. keynote).

Hvordan vil utbetaling av støtte foregå i praksis?

  • Medieforskerlaget kan refundere utlegg (dokumenteres med kvittering).
  • Søker kan sende faktura til Medieforskerlaget eller videresende faktura(er) sendt til arrangør.