Norsk medietidsskrift

Norsk medietidsskrift (etabl. 1994) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning. Tidsskriftet er innplassert på nivå 1 ihht den norske publiseringsindikatoren.

Digitalt tidsskrift
Fra 2015 publiseres Norsk medietidsskrift som Open Access-tidsskrift, og bare digitalt. Alle artikler fra utgave 1-2015 publiseres under vilkårene for Creative Commons-lisens Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal (CC-BY-NC 4.0). Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser i denne lisensen.
Disse kan leses i sin helhet her
.

Redaksjonell profil
Medievitenskap er utpreget tverrfaglig, og Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser.

Målgruppe
Norsk medietidsskrift henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon.
Tidsskriftet eies av Norsk Medieforskerlag (NML), og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd og Rådet for anvendt medieforskning.

Frekvens
Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også svensk, dansk og engelsk.

Artikkelarkiv
For publiserte nummer fra 1994 og fram til i dag, se www.idunn.no/nmt (klikk på den blå lenken «Vis alle årganger og utgaver»).

Norsk medietidsskrift – gratis tilgjengelig for alle fra årgang 2015


Redaksjonen i Norsk medietidsskrift


Jens Barland (redaktør)
Førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Ivar John Erdal (bokmeldingsredaktør)
Førsteamanuensis for medie- og kommunikasjonsteknologi, Høgskulen i Volda

Balder Holm (redaksjonssekretær)
Førstekonsulent ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Karoline A. Ihlebæk
Post.doc., Universitetet i Oslo.

Marius Rohde Johannessen førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Bente Kalsnes
førsteamanuensis, OsloMet – Storbyuniversitetet

Yngvar Kjus
førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Erik Knudsen

post.doc., Universitetet i Bergen

Birgit Røe Mathisen
førsteamanuensis, Nord Universitet

Jo Sondre Moseng
instituttleder og førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Stine Agnete Sand
førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet


Redaksjonelle henvendelser

Spørsmål om vitenskapelige artikler og debattinnlegg rettes til redaktør Jens Barland på epost: norskmedietidsskrift@gmail.com
Bokmeldinger: Henvendelser og anmelderseksemplar sendes til bokmeldingsredaktør Ivar John Erdal: erdali@hivolda.no
Alle andre henvendelser rettes til redaksjonssekretær Nina Kvalheim på epost: norskmedietidsskrift@gmail.com

Redaksjonens postadresse

Norsk medietidsskrift
v/Nina Kvalheim
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Postboks 7802, 5007 Bergen

Mer informasjon finner du her.