Medieforskerkonferansen

Den norske medieforskerkonferansen arrangeres annethvert år. Konferansen skaper en arena for å drøfte aktuelle tema og å opprettholde et nasjonalt nettverk gjennom etablerte arbeidsgrupper, og den samler forskere og PhD-studenter tidlig i karriereløpet og mer etablerte forskere. Den norske medieforskerkonferansen alternerer med den nordiske medieforskerkonferansen der Norsk medieforskerlag er medarrangør.

Neste konferanse finner sted 17-18. oktober 2024 i Ålesund. Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda arrangerer konferansen på vegne av Norsk medieforskerlag.

Oversikt over de siste årenes konferanser

13-14. oktober 2022: Stavanger

22-23. oktober 2020: Oslo (online) (klikk 2020 for nedskalert arkivert versjon)

18-19. oktober 2018: Bodø

20-21. oktober 2016: Bergen

23-24. oktober 2014: Trondheim

18-19. oktober 2012: Kristiansand

27-28. oktober 2010: Ålesund (Høgskolen i Volda)