Høringer

Høringssaker

Her er lenker til saker der medieforskerlaget er høringsinstans.
Høring – forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning
Høring – forslag til endringar i kringkastingsforskrifta – forslag til nye reglar om fastsetjing av gebyr


Høringsuttalelser fra NML

Høringsuttalelse Medieeierskapsloven (31.8.2012)

20.08.2007:
Forslag om endringer i allmennkringkastingsplakat for NRK (PDF-fil)

18.01.2007:
Forslag om endringer i kringkastingsloven. Høringsuttalelse (PDF-fil)

09.08.2005:
Forslag om endringer i lov om film og videogram: høringsuttalelse
(PDF-fil)

16.06.2005:
Rapport om nye rammevilkår for lokalradio
(PDF-fil)