Nye fagspørsmål

Har du et faglig område du brenner for, men som ennå ikke dekkes av temagruppene på Medieforskerkonferansen? Styret i Norsk Medieforskerlag inviterer sine medlemmer til å søke om å få opprettet nye grupper til neste års konferanse (23. – 24. oktober 2014 i Trondheim). Arbeidsgruppene fra fjorårets konferanse i Kristiansand var følgende : Digitale medier (Hendrik Storstein Spilker), Journalistikk og …

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 24.09.13.

TIRSDAG 24.9 KL. 1000 PÅ SKYPE   Tilstede: Håvard, Paul, Anders (vara for Lin), Anne-Hege, Guri og Ragnhild F. (referent)   DAGSORDEN:   Godkjenne innkalling og dagsorden Godkjenne referat fra styremøtet i august Norsk medietidsskrift Medieforskerlagets framtid Elektronisk arkiv Oppfølging av nordisk samarbeid Norsk medieforskerkonferanse 2014 Eventuelt 1.  Innkalling og dagsorden godkjent   2. Referat fra styremøtet i august godkjent …

IMK feirer 25 år

Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo feirer sitt 25-års jubileum. Seminar og fest 14. september 2012   Se mer informasjon her  

Symposium ved NTNU: Fiksjonens moralpsykologi

Symposium om fiksjonens moralpsykologi   Den 20. – 21. september 2012 arrangerer Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU et internasjonalt symposium om fiksjonens moralpsykologi. Bekreftede foredragsholdere er Noël Carroll, Gregory Currie,  Anne Gjelsvik, Carl Plantinga, Arthur A. Raney, Rikke Schubart, Murray Smith, Ed S. Tan og Margrethe Bruun Vaage.   For mer informasjon, se www.ntnu.edu/ikm/mpf             …

ATM-direktivet

Hva handler AMT-direktivet om? Hva er et EU-direktiv? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? medienorges nyhetsbrev Mediefakta 1/2012 handler om ATM-direktivet, direktivet om audiovisuelle medietjenester.   Les nyhetsbrevet her.   medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier. medienorge ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og …

Konferanse om eierskapsregulering i mediemarkedene, 18.1.2012

  Universitet i Bergen, Norges Handelshøyskole (NHH) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) arrangerer en konferanse om eierskapsregulering i mediemarkedene. Tid og sted: NHH, Bergen, 18. januar 2012   Våren 2011 oppnevnte Kulturdepartementet en ekspertgruppe som skal gjennomgå eierskapsreglene i mediemarkedene. Innen 31. mars 2012 skal den fremlegge en rapport med vurderinger av behovet for å endre dagens lovverk. Ekspertgruppen har …

Offentliggjøring av NRKs programstatistikk

  Norsk  medieforskerlag ser med bekymring på signaler fra NRK Analyse at de ikke lenger ønsker å offentliggjøre like mange sentrale opplysninger om NRKs programvirksomhet som før. Dette gjelder statistikk om: – Andel repriser i NRKs TV-sendinger – Sendetid fordelt på produksjonsland (for eksempel andel norske eller amerikanske programmer i NRKs TV-kanaler) – Andel egenproduksjon kontra innkjøpt materiale – Sendetimer …