FORDELING AV MIDLER TIL ANVENDT MEDIEFORSKNING FOR 2014

Alnæs, Jørgen: Mapping Antarctica
kr  97 000

Berg, Hanna Reling: Utviklingen av datastøtte journalistikk
kr 50 000

Bjerke, Paul (Norsk medieforskerlag): Norsk medietidsskrift
kr 130 000

Bjerke, Paul (Norsk medieforskerlag): Norsk mediekonferanse 2014
kr 50 000

Bjerke, Paul: Tenketanker i papir- og nettaviser
kr 200 000

Elvestad, Eiri: Unge voksnes bruk av online og offlinemedier
kr 300 000

Engebretsen, Martin: Digitale kulturmøter
kr 50 000

Fonn, Birgitte Kjos: Journalistutdanningens historie
kr 300 000

Gjelsvik, Anne: Terrorens ansikt
kr 240 000

Hagen, Aina Landsverk: Netthat og journalistisk ytringfrihet
kr 300 000

Hellmann, Riitta Anneli: Stemme  -stenografi for sosiale medier
kr 350 000

Kjeldsen, Jens E.: TV-debattene i valgkampen 2013
kr 170 000

Kleiven, Hanne Hestvik: Når selv forskeren ikke vet svaret
kr 140 000

Mathisen, Birgit Røe: Frilansjournalisten i et omskiftende arbeid
kr 150 000

Nærland, Torgeir Uberg: Hip hop-musikk som offentlig representasjonskanal for minoritetsungdom
kr 250 000

Røvik, Kjell Arne: Lobbyvirksomhet og mediestrategier
kr 200 000

Solum, Ove: En film-  og kinosituasjon i endring
kr 150 000

Stokke, Nils: En digital bestevenn; digital barndom
kr 50 000

Storm-Mathisen, Ardis: Barns spilling pa smartmobil og nettbrett
kr 299 695

Westlie, Bjørn: Nasjonal Samlings pressediktatur
kr 75 000

Aarebrot, Frank: Medieundersøkelsen 2014
kr 100 000

MASTERSTIPEND (kr 30 000)
Justvik, Ane Tresselt:  Den performative ungdom
Natvik, Siri:  Sosiale mediers påvirkning på journalistisk praksis
Runsbech, Benedikte Lea: Med rett til bistand
Øistad,Beate Sletvold:  En studie av midlertidig ansattes arbeidsvilkår i NRK