Nordic Gender and Media Forum

Velkommen til konferansen
Nordic Gender and Media Forum
på litteraturhuset i Bergen, onsdag 7. mai
Fristen for early bird-pris er 1. april.

På den fjerde verdenskonferansen for kvinner i Beijing i 1995 ble det opprettet en handlingsplan for å øke kvinners tilgang til og medvirkning i massemedier. Hva har hendt siden den gang?

Dette spørsmålet er Nordisk kunnskapssenter for medie-og kommunikasjonsforskning, Nordicom, i gang med å finne frem statistikk på i prosjektet Nordic Gender and Media Forum. Nordicom samler ikke bare statistikk, men leter også etter gode eksempler.

På konferansen i Bergen presenteres alt dette. Konferansen består også av bidrag fra deltakerne: Her møtes forskere, beslutningstakere, aktivister og mediebransjen i og utenfor Norden til utveksling av kunnskap og erfaringer og til kreative diskusjoner om status quo, eksempler på vellykkede likestillingstiltak og ideer til veier videre.

Program
Sted: Litteraturhuset, Østre Skostredet 5, Bergen
Moderator: Kari Birkeland

This conference is built on contributions by the participants. It is about sharing good gender equality practices within the media sector in the Nordic countries. Where are the good examples?  What challenges are we facing? What can be done to move forward?

08.30 – 09.00   Registration

09.00 – 10.30   Welcome and introduction/ Nordic numbers on gender equality in the media.

09.30 – 10.30  Voices – What challenges are we facing?

10.30 – 11.00  Coffee break

11.00 – 12.30  Think tanks on leadership, storytelling and activism
How can we improve gender equality in the media? What can the media leaders do – and what is being done at the organizational level? How can equal representation in the stories told by the media be obtained? What else is being done to draw the public attention toward the gender equality issue?

The conversation in this session will be about good practice in three parallel strands:
Organization/leadership  |  Content/ storytelling  |  Activism/research

12.30 – 13.30   Lunch

13.30 – 15.00   Think tanks: Moving forward
What are the specific challenges within the different areas of the media? Can good practices travel and what more needs to be done?

The conversation in this session will be held in  parallel strands.
Film  |  Journalism   |  Advertising  |  Computer games.

15.00 – 15.30 Coffee break

15.30 – 16:30 Time to step up – Recommendations and action from the think tanks
___________________________________________

The outcome of the conversation at Litteraturhuset May 7th will be followed up at a session on Thursday May 8th at the Nordic Media Festival (in Scandinavian languages).

___________________________________________
Påmelding:
Konferanseavgift (inkludert lunsj):
Early bird (før 1. april): 800 kr
Ordinær billett: 1000 kr
Studenter: 500 kr
Påmelding via Nordiske mediedager: 500 kr

Spørsmål? Kontakt:

Maria Edström, prosjektleder:
+46 31 786 66 40
maria.edstrom@nordicom.gu.se

Ragnhild Mølster:
+47 55 58 91 40
ragnhild.molster@infomedia.uib.no