ATM-direktivet

Hva handler AMT-direktivet om? Hva er et EU-direktiv? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? medienorges nyhetsbrev Mediefakta 1/2012 handler om ATM-direktivet, direktivet om audiovisuelle medietjenester.   Les nyhetsbrevet her.   medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier. medienorge ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og …

Prisen «Trygg Bruk» til Faltin Karlsen

  Medieforsker Faltin Karlsen er tildelt årets Trygg Bruk-pris. NML gratulerer!   I konkurranse med Facebook og Telefon for overgrepsfilteret (Kripos/Telenor) ble spillforsker Faltin Karlsen, førsteamanuensis ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, tildelt årets Trygg bruk-pris.             Les mer her.  

Cfp: Age, generations and the media

  Tidsskriftet Northern Lights ønsker bidrag til et temanummer som redigeres av Eli Skogerbø (UiO) og Göran Bolin (Södertörn):         Northern Lights invites theoretical and empirical articles on the theme ”Age, generations and the media”. We especially encourage cross-age/generation analysis and focusing on the older age groups as mediated representations, target groups, media users, interpreting subjects, etc. …

Abstract-frist 1. juni 2012: Nordisk konferanse om avvikling av partipressen

Husk fristen 1. juni 2012 for innsending av abstract til nordisk konferanse om avvikling av partipressen     Call for papers   De pressehistoriske miljøene i Norden planlegger en nordisk konferanse om avvikling av partipressen i de nordiske land. Konferansen finner sted i Dansk mediemuseum i Odense, 8.-9. november 2012.   Programmet vil bestå av  en invitert innleder fra hvert …

Foreslå nye arbeidsgrupper til medieforskerkonferansen i oktober, frist 10.2.2012

Kjære alle medlemmer i Norsk medieforskerlag,   Året som ligger foran oss vil bringe nye utfordringer for oss alle. For Norsk medieforskerlag vil det blant annet innebære en diskusjon i løpet av våren om publiseringsutfordringer for Norsk medietidsskrift i en tid da økonomiske støtteordninger strammes inn, og mange vitenskapelige tidsskrift går over til elektroniske publiseringsløsninger. Samtidig er det mye som …

Ny klagenemnd for mediesaker

Klagenemnden for mediesaker oppnevnt i statsråd 26.8.2011.   Leder: lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar Nestleder: postdoktor Arne Krumsvik, Oslo Medlem: advokat Karin Fløistad, Oslo Varamedlem: professor Tore Lunde, Bergen Varamedlem: førsteamanuensis Gunn Enli, Oslo   Les mer her.  

Frist for RAM-søknad: 1. oktober

Rådet for anvendt medieforskning minner om at fristen for å søke midler til anvendt medieforskning for 2012 er 1. oktober 2011. Nærmere opplysninger finnes på www.ram.no    

Velkommen til nye nettsider

Norsk medieforskerlag ønsker å være et faglig forum for medieforskere i Norge. Norsk medietidsskrift og jevnlige faglige konferanser er våre største bidrag til det. Nå lanserer vi internettsidene våre i ny drakt. Med en enklere teknisk løsning vil det først og fremst bli lettere for styret å holde sidene oppdatert. Like viktig for medlemmene er at vi nå får mulighet til …