Velkommen til nye nettsider

Norsk medieforskerlag ønsker å være et faglig forum for medieforskere i Norge. Norsk medietidsskrift og jevnlige faglige konferanser er våre største bidrag til det.

Nå lanserer vi internettsidene våre i ny drakt. Med en enklere teknisk løsning vil det først og fremst bli lettere for styret å holde sidene oppdatert. Like viktig for medlemmene er at vi nå får mulighet til å lenke til Twitter og Facebook. Vi håper at mange dermed vil dele informasjon om seminar, konferanser, bokutgivelser eller debattinnlegg med oss. Kanskje kan dette bidra økt informasjonsutveksling og ytterligere styrking av den faglige debatten innen medieforskningen i Norge.

Det er mye kjent stoff som er med over i de nye sidene. Men noe er tross alt nytt. Vi kobler oss nå tettere til Nordicom, det nordiske dokumentasjonssenteret for medie- og kommunikasjonsforskning. De vil bidra med sin fyldige oversikt over konferanser både på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå.

Vi er spente på hvordan de nye sidene vil fungere i praksis, og vi har diskutert mange ulike løsninger og ulike typer innhold underveis i prosessen. Etter en tid vil vi derfor igjen vurdere hva som kan gjøres bedre, løsninger som kan fungere bedre eller informasjon som burde legges ut. Ta derfor gjerne kontakt dersom det er noe som savnes.

Oppfordringen blir dermed: Bli venn med oss på Twitter. Lik oss på Facebook. Del informasjon med Norsk medieforskerlag.

God sommer!
Vennlig hilsen

Styret i Norsk medieforskerlag