Referat fra styremøte 25. november 2014

Referat fra NML styremøte 25. november 2014 på Skype klokka 10-11 Til stede: Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Paul Bjerke og Svein Høier (referent) Frafall: Håvard Vibeto, Brita Ytre-Arne, Ragnhild Fjellro 1. Innkallingen til møtet ble godkjent. 2. Referat fra sist styremøte, 20.10.2014, ble godkjent. 3. Det nye styret ble konstituert. Styrets sammensetning er: Lin Prøitz som leder, Ragnhild Mølster som nestleder, …

Referat fra styremøte 20. oktober 2014

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG TIRSDAG 20.10.14 KL. 1100 PÅ SKYPE Tilstede: Anne Hege, Ragnhild F., Guri Hanem, Paul, Lin DAGSORDEN Innkalling og dagsorden er godkjent. Referat fra styremøtet 230914 er redigert og godkjent. Norsk medieforskerkonferanse 2014 Priser: Alt etter planen. Den ene prisvinneren (som ikke har anledning til å komme på konferansen) har fått utdelt pris. Prismottakelsen er …

Historiens siste papirutgave av Norsk Medietidsskrift

«Dette er et historisk og spesielt nummer av Norsk medietidsskrift», skriver redaktør Steen Steensen om fjorårets siste nummer av Norsk Medietidsskrift. «Det er den siste trykte utgaven av Norsk Medietidsskrift. Fra og med 2015 blir tidsskriftet kun å finne i digital form, på Universitetsforlagets plattform idunn.no». Tidsskriftets tjueårige papirhistorie blir behørig markert i innholdet, der du finner artikler fra Odd …

Referat fra STYREMØTE 23. september

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG TIRSDAG 23.9 KL 13:15 PÅ SKYPE Tilstede: Paul, Håvard, Anne Hege, Ragnhild Fjellro, Ragnhild Mølster, Guri, Lin Referent Lin, Ragnhild F. etter sak 4d DAGSORDEN Innkalling og dagsorden godkjent. Referat fra styremøtet i august godkjent. Norsk medieforskerkonferanse 2014 – Guri orienterer om at alt er under kontroll. Åtti påmeldte og betalt. Gruppe 5 (global/lokal) …

Invitation to the PhD course: Communication Innovation Studies

The Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen, is pleased to invite PhD candidates (and other interested researchers) to the two-day long course titled: «Communication Innovation Studies» The course will be held on 25 and 26 September at the Department. Lecturers are Prof. Dr. Joseph Trappel (Prof. II at our Department) and Prof. Robin Mansell (LSE). Possible …

CALL FOR PAPERS: Alf Prøysen, kunsten og mediene

«Alf Prøysen, kunsten og mediene» er den første forskningskonferansen som er viet Prøysen i et medieperspektiv.   Konferansen er i regi av Høgskolen i Hedmark, og avholdes på Hamar, 16.–17. oktober 2014 Alf Prøysens kunstnerskap spenner over en rekke sjangrer og medier. Han fikk sitt gjennombrudd med visesamlinga Drengestu’viser, og han var programleder i radioen fra 1940-tallet av. Parallelt opptrådte …

Norsk medietidsskrift 02/2014 er ute!

I den siste utgaven av Norsk Medietidsskrift finner du artikler om forholdet mellom medierte politiske skandaler og opinionens syn på politikere og politiske partier, en slags arkeologisk gjenoppbygging av Norges første fiksjonsfilm (som ellers er gått tapt) og analyser av mulige forretningsmodeller for fordeling av inntekter i nettaviser. I tillegg får du meninger om forholdet mellom tverrfaglighet og autonomi i medievitenskapen, …

REFERAT FRA STYREMØTE 25.3.14

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG TIRSDAG 25.3.14 KL. 1000 PÅ SKYPE Til stede: Paul, Håvard, Lin, Anne Hege (de første punktene), Guri. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Referat fra styremøtet 1803 ble godkjent. Håvard skriver en kort høringsuttalelse til «forskrift om Audiovisuelle produksjoner» som sendes på epost til styremedlemmene for eventuelle merknader. Deretter sender Paul uttalelsen til departementet.   …

Referat fra styremøte 18.03.14

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG TIRSDAG 18.3.14 KL. 1000 PÅ SKYPE Tilstede: Ragnhild F, Anne Hege, Paul, Guri, Håvard, Steen Stensen, Lin DAGSORDEN Norsk medietidsskrift. Valg av forlag. Steen Stensen informerte om utvalgets[i] ‘Anbefaling om Norsk medietidsskrift og digital publisering/ open access’ Medieforskerlaget støtter seg til utvalgets forslag om å gå for Open Access fra 2015, med Universitetsforlaget som …

Minneord for Barbara Gentikow

Barbara Gentikow døde 4.mai på Haukeland sykehus etter kort tids sykeleie. Hun ble 70 år gammel. Venner og kolleger ved Universitetet i Bergen har mistet henne to ganger; først da hun pensjonerte seg i 2009, og nå ved hennes altfor tidlige bortgang.   Barbara var ansatt ved Universitetet i Bergen fra 1992 til 2009, hvor hun arbeidet som forsker og …