Referat fra styremøte 18.03.14

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG

TIRSDAG 18.3.14 KL. 1000 PÅ SKYPE

Tilstede: Ragnhild F, Anne Hege, Paul, Guri, Håvard, Steen Stensen, Lin

DAGSORDEN

  1. Norsk medietidsskrift. Valg av forlag.
    1. Steen Stensen informerte om utvalgets[i] ‘Anbefaling om Norsk medietidsskrift og digital publisering/ open access’
    2. Medieforskerlaget støtter seg til utvalgets forslag om å gå for Open Access fra 2015, med Universitetsforlaget som forlag. Vi unngår personlig forfatterbetaling. Tidsskriftet fortsetter forhandlingen med Universitetsforlaget og NFR og eventuelt støtte fra NMT til tidsskriftet tas opp senere. Styret bevilger om underskudd topp til kr. 25.000,- pr år til og med 2016.

 [i] Utvalget, Steen Stensen, Vilde Schanke Sundet, Terje Colbjørnsen og Ragnhild Fjellro, har vurdert publiseringsløsninger for Norsk medietidsskrift (NMT) ved en overgang til digital publisering og eventuelt open access fra og med 2015.