Referat fra styremøte 20. oktober 2014

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG

TIRSDAG 20.10.14 KL. 1100 PÅ SKYPE

Tilstede: Anne Hege, Ragnhild F., Guri Hanem, Paul, Lin

DAGSORDEN

  1. Innkalling og dagsorden er godkjent.
  2. Referat fra styremøtet 230914 er redigert og godkjent.
  3. Norsk medieforskerkonferanse 2014
    1. Priser: Alt etter planen. Den ene prisvinneren (som ikke har anledning til å komme på konferansen) har fått utdelt pris. Prismottakelsen er filmet og skal vises fram i Trondheim. Den andre prisvinneren kommer til konferansen. Prisutdeling deles mellom Guri og Paul.
    2. Praktisk: vi har kontroll over konferanseforberedelser (Guri). Informasjon om «Avsluttende paneldebatt, «Norsk WWW-forskning nå og i framtiden debatt» ligger ute på Facebook.
    3. Norsk medietidsskrift

Valg av creative commons-lisens: Sten Stensen og Universitetsforlaget er sterkt for at vi har en felles lisens. Universitetsforlaget foreslår at vi bør velge den lisensen som er minst vidtgående, den lisensen som ikke tillater ikke-kommersiell viderebruk. Styrets forslag er at generalforsamlingen vedtar at medietidsskriftet har en felles policy: dvs bruk av Creative Commons lisens uten tillatelse til kommersiell viderebruk.

Utgiveravtalen: Styret hadde to ønsker om endringer: A) legge inn en setning om at det man trenger godkjenning av sitater av det som ligger utenfor norsk opphavsrett og B) informasjon om nedlastinger fra Idunn-basen. De er tatt til følge av Universitetsforlaget.

  1. Eventuelt