Historiens siste papirutgave av Norsk Medietidsskrift

«Dette er et historisk og spesielt nummer av Norsk medietidsskrift», skriver redaktør Steen Steensen om fjorårets siste nummer av Norsk Medietidsskrift.

«Det er den siste trykte utgaven av Norsk Medietidsskrift. Fra og med 2015 blir tidsskriftet kun å finne i digital form, på Universitetsforlagets plattform idunn.no».

Tidsskriftets tjueårige papirhistorie blir behørig markert i innholdet, der du finner artikler fra Odd Raaum, Martin Eide, Jon Bing og Jill Walker Rettberg. Hver især behandler de tiden som er gått siden 1994, med sine særegne, faglige blikk.

Les alt på https://www.idunn.no/nmt/2014/04