Send inn bidrag til temanummer om spillstudier til NMT!

SPILLSTUDIER: MEDIEVITENSKAPELIGE PERSPEKTIVER Temanummer i Norsk Medietidsskrift Gjesteredaktører Holger Pötzsch, UiT – Norges arktiske universitet Kristine Jørgensen, Universitetet i Bergen Faltin Karlsen, Høyskolen Kristiania Norsk Medietidsskrift setter opp et temanummer om medievitenskapelige perspektiver på dataspill (og andre spill). Vi inviterer bidrag på skandinaviske språk og tar imot vitenskapelige artikler på mellom 6 og 8000 ord, bok- eller spillanmeldelser (opp til …

Professor of Communication at Kristiania University College in Oslo, Norway

Professor of Communication at Kristiania University College in Oslo, Norway A full-time (100 %) position as Professor is available at The Department of Communication at Kristiania University College in Oslo, Norway. The position will be connected to the ph.d. program in Communication and Leadership which is under development. The starting date for the position is October 15th 2020, at the …

Referat styremøte 12. mai, 2015

Tid: 10-11, Skype. Tilstede: Ragnhild M., Lin P., Paul B., Svein H. og Håvard V. 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Dato for konferansen er satt til 20nde og 21te oktober. Arrangørene diskuterer nå ulike alternativer når det gjelder tema, og inviterer til innspill om key notes. 4. Medieforskerlaget framover a)    Det er nå konsensus rundt prosedyrer og …

Referat styremøte 14. mars, 2015

Tid: 10-11, Skype. Tilstede: Ragnhild M. Lin og Ragnhild F.   1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Arbeidet er i gang. Vært i kontakt med Trondheim, som snart sender ferdig rapport. Har fått oversendt søknaden de sendte til NFR, og skal få den som ble sendt RAM. Søknadsfristen er 14. oktober for støtte til nasjonale fagkonferanser i humaniora …

Referat fra styremøte 3. mars, 2015

  1. Innkallingen ble godkjent   2. Referat ble godkjent 3. Mediekonferansen 2016 Det er dannet arbeidsgruppe for arrangering av konferansen i Bergen, og oktober 2016 er aktuelt tidspunkt for avholdelse. Arrangører i Bergen må søke tilskudd til konferansen fra NFR (frist mai 2015) og Fritt ord (månedlige frister), mens lagets styre vil søke midler fra RAM (frist i oktober). …

Call for papers: Conference on gender, war and conflict reporting

We hereby invite suggestions for paper submissions to a conference sponsored by the Norwegian UNESCO commission on gender relations in the area of conflict reporting. The conference will be held at the Department of journalism and media studies at Oslo and Akershus University College on the 6-7 October 2015. We also invite you to join us for a preconference on …

Ledig stilling som «vetenskaplig samordnare»

The International Clearinghouse on Children, Youth and Media lyser ut deltidsstilling som vetenskaplig samordnare. Stillingen er plassert hos Nordicom i Gøteborg. Fra utlysningen: «Som vetenskaplig samordnare ska du utveckla verksamheten inom ramen för de kontrakt och samarbeten som finns (framför allt Nordiska Ministerrådet och UNESCO) samt ansvara för vetenskaplig kvalitet, initiera och ansvara för utgivning av olika publikationer samt aktivt …