Referat styremøte 12. mai, 2015

Tid: 10-11, Skype. Tilstede: Ragnhild M., Lin P., Paul B., Svein H. og Håvard V.

1. Innkalling godkjent

2. Referat godkjent

3. Medieforskerkonferansen 2016

Dato for konferansen er satt til 20nde og 21te oktober. Arrangørene diskuterer nå ulike alternativer når det gjelder tema, og inviterer til innspill om key notes.

4. Medieforskerlaget framover

a)    Det er nå konsensus rundt prosedyrer og retningslinjer for Pris til beste masteroppgave:

  • Utdeles første gang i Bergen høsten 2016, deretter annethvert år.
  • Annonsering skjer via medieforskerlagets kanaler, samt går institusjonsvei og via veiledere som annonserer til ansatte og studenter
  • Jury vil bestå av en representant fra styret i NML, en stipendiat innenfor mediefeltet, samt en stykk emeritus/emerita. Juryen utnevner de tre nominerte (finalister), og finalistene får betalt reise og opphold til medieforskerkonferansen.
  • Kåringen vil skje på konferansemiddagen
  • Det er ønskelig at vinneren holder kort takketale

5. Nordisk medieforskerlag-samarbeid

Lin P. har opprettet kontakt med Aske Kammer (DAN). Medieforskerkonferansen høst 2015  i Danmark vil kunne være et viktig treffpunkt for dette samarbeidet, og det er så langt klart at styret i hvert fall vil være representert med Paul B. og Ragnhild M. Videre vil Lin P. og Håvard V. se på muligheten for deltakelse.

6. Høring om etiske retningslinjer for forskning på Internett

Paul B. tar særlig ansvar for å vurdere eventuelt høringssvar før neste møte. Frist for innsending av svar er 1. juli 2015.

7. Eventuelt: Regnskap for NMT 2014

Håvard V. informerte om at regnskapet 2014 for Norsk medieforskertidsskrift er mottatt, og viser som forventet et overskudd.

Ny møtedato: 16. juni, 10-11.