Referat fra styremøte 3. mars, 2015

 

1. Innkallingen ble godkjent  

2. Referat ble godkjent

3. Mediekonferansen 2016

Det er dannet arbeidsgruppe for arrangering av konferansen i Bergen, og oktober 2016 er aktuelt tidspunkt for avholdelse. Arrangører i Bergen må søke tilskudd til konferansen fra NFR (frist mai 2015) og Fritt ord (månedlige frister), mens lagets styre vil søke midler fra RAM (frist i oktober). Bergen arbeider fram konferansens tema, gruppestruktur, key notes og eventuelle paneldebatter i tiden framover. Erfaringer fra sist avholdelse i Trondheim vil komme i form av en konferanserapport som kan videreformidles til Bergen.

4. Medieforskerlaget framover (hvordan gjøre medlemskap mer attraktivt)

Det er vedtatt å opprette en pris i form av stipend for beste masteroppgave. Denne vil første gang deles ut på medieforskerkonferansen i Bergen 2016, og deretter annen hvert år på konferansen. Mer utfyllende prosedyrer rundt annonsering, innsending, juryering, kåring og overrekking vil foreslås for et eventuelt vedtak på neste styremøte.

– Styret vil i vår jobbe videre med å kunne tilby rabattordninger for medlemmene på relevante tidsskrift, aviser, festivaler med mer.

5. Styrking og systematisering av nordisk samarbeid

Styret diskuterte hvordan samarbeidet med nordiske søsterorganisasjoner kan styrkes og systematiseres. Styret v/ Prøitz vil etablere kontakt og følge opp dette.

6. Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn