Referat styremøte 14. mars, 2015

Tid: 10-11, Skype. Tilstede: Ragnhild M. Lin og Ragnhild F.

 

1. Innkalling godkjent

2. Referat godkjent

3. Medieforskerkonferansen 2016

Arbeidet er i gang. Vært i kontakt med Trondheim, som snart sender ferdig rapport. Har fått oversendt søknaden de sendte til NFR, og skal få den som ble sendt RAM. Søknadsfristen er 14. oktober for støtte til nasjonale fagkonferanser i humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM). Tidspunkt for konferansen blir antagelig i oktober. De tar gjerne imot forslag til tema fra styret. Tidligere temaer har vært www og journalistikk.

Tidlige stikkord forslag til tema er ytringsfrihet, minoriteter, medborgerskap, demokrati, stemmen (voices), offentlighet, bærekraft, miljø. Gå litt vekk fra fokus på mediet.

4. Medieforskerlaget framover

a)    Forslag til videre diskusjone for å vedta prosedyrer og retningslinjer for Pris til beste masteroppgave

  • Oppstart: Bergen høsten 2016, deretter annethvert år.
  • Annonsering: Veiledere annonserer i sitt miljø
  • Jury: En fra Medieforskerlaget, og to til. De utnevner tre nominerte (finalister). Finalistene får betalt fly og opphold.
  • Kåring: På konferansen, under middagen
  • Vinner holder kort takketale

5. Nordisk medieforskerlag-samarbeid: Lin har tatt kontakt med flere. Fått kontakt med det finske medieforskerlaget. Forsøker å få i stand møte i København. Lin følger opp videre.

6. Høring: saken utsettes til neste møte

7. Eventuelt:

Ny møtedato: 12. mai, 10-11.

Husk at Fjellro har ny epostadresse: ragnhild.fjellro@hioa.no