Norsk medietidsskrift 1-2015

Årets første nummer av Norsk medietidsskrift kan leses her: http://www.idunn.no/nmt/2015/01 Her er lenker til noen av tekstene: Har pressen innflytelse på justispolitikken? – En gjennomgang av formell kommunikasjon mellom stortingsrepresentanter og justis- og beredskapsministeren, av Knut Fosli   Mammaforum som politisk debattarena – En analyse av nettdebatt om velferdsstaten, av Brita Ytre-Arne   Hva kjennetegner den flermediale nyhetsjournalistikken i NRK, …

Call for papers om medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i et historisk perspektiv

Call for papers – konferanse om medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i et historisk perspektiv Norsk Pressehistorisk Forening vil sammen med Holocost-senteret arrangere en konferanse på HL-senteret den 21. september 2015. Vi ber med dette om forslag til papers om medienes dekning av etniske eller religiøse minoriteter i et av de nordiske landene. Bidragene vi bli trykt i …

Referat fra styremøte 25. november 2014

Referat fra NML styremøte 25. november 2014 på Skype klokka 10-11 Til stede: Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Paul Bjerke og Svein Høier (referent) Frafall: Håvard Vibeto, Brita Ytre-Arne, Ragnhild Fjellro 1. Innkallingen til møtet ble godkjent. 2. Referat fra sist styremøte, 20.10.2014, ble godkjent. 3. Det nye styret ble konstituert. Styrets sammensetning er: Lin Prøitz som leder, Ragnhild Mølster som nestleder, …

Referat fra styremøte 20. oktober 2014

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG TIRSDAG 20.10.14 KL. 1100 PÅ SKYPE Tilstede: Anne Hege, Ragnhild F., Guri Hanem, Paul, Lin DAGSORDEN Innkalling og dagsorden er godkjent. Referat fra styremøtet 230914 er redigert og godkjent. Norsk medieforskerkonferanse 2014 Priser: Alt etter planen. Den ene prisvinneren (som ikke har anledning til å komme på konferansen) har fått utdelt pris. Prismottakelsen er …

Historiens siste papirutgave av Norsk Medietidsskrift

«Dette er et historisk og spesielt nummer av Norsk medietidsskrift», skriver redaktør Steen Steensen om fjorårets siste nummer av Norsk Medietidsskrift. «Det er den siste trykte utgaven av Norsk Medietidsskrift. Fra og med 2015 blir tidsskriftet kun å finne i digital form, på Universitetsforlagets plattform idunn.no». Tidsskriftets tjueårige papirhistorie blir behørig markert i innholdet, der du finner artikler fra Odd …

Referat fra STYREMØTE 23. september

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG TIRSDAG 23.9 KL 13:15 PÅ SKYPE Tilstede: Paul, Håvard, Anne Hege, Ragnhild Fjellro, Ragnhild Mølster, Guri, Lin Referent Lin, Ragnhild F. etter sak 4d DAGSORDEN Innkalling og dagsorden godkjent. Referat fra styremøtet i august godkjent. Norsk medieforskerkonferanse 2014 – Guri orienterer om at alt er under kontroll. Åtti påmeldte og betalt. Gruppe 5 (global/lokal) …

Debatt om Internett, WWW og digitale medier som forskningsobjekter

Avsluttende paneldebatt, «Norsk WWW-forskning nå og i framtiden» Fredag 24. oktober, kl 14.15-15.30 Årets medieforskerkonferanse avsluttes med en paneldebatt der søkelyset settes på norsk medievitenskaps interesse for Internett, WWW og digitale medier som forskningsobjekter. Vi har samlet et panel bestående av fem fagpersoner godt rustet til å diskutere hvor norsk medieforskning på WWW står i dag, hvilke perspektiver som har …

Invitation to the PhD course: Communication Innovation Studies

The Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen, is pleased to invite PhD candidates (and other interested researchers) to the two-day long course titled: «Communication Innovation Studies» The course will be held on 25 and 26 September at the Department. Lecturers are Prof. Dr. Joseph Trappel (Prof. II at our Department) and Prof. Robin Mansell (LSE). Possible …

CALL FOR PAPERS: Alf Prøysen, kunsten og mediene

«Alf Prøysen, kunsten og mediene» er den første forskningskonferansen som er viet Prøysen i et medieperspektiv.   Konferansen er i regi av Høgskolen i Hedmark, og avholdes på Hamar, 16.–17. oktober 2014 Alf Prøysens kunstnerskap spenner over en rekke sjangrer og medier. Han fikk sitt gjennombrudd med visesamlinga Drengestu’viser, og han var programleder i radioen fra 1940-tallet av. Parallelt opptrådte …

Norsk medietidsskrift 02/2014 er ute!

I den siste utgaven av Norsk Medietidsskrift finner du artikler om forholdet mellom medierte politiske skandaler og opinionens syn på politikere og politiske partier, en slags arkeologisk gjenoppbygging av Norges første fiksjonsfilm (som ellers er gått tapt) og analyser av mulige forretningsmodeller for fordeling av inntekter i nettaviser. I tillegg får du meninger om forholdet mellom tverrfaglighet og autonomi i medievitenskapen, …