Referat NML styremøte 16.02.2016

Tilstede: Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent) Dagsorden styremøte 15.02.2016 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Konferansens nettsider er straks operative, og lagets medlemmer vil snart kunne finne all nødvendig informasjon om konferansen på nettsidene. Sidene vil suppleres når det gjelder informasjon om lagets tre priser. Lanseringen av nettsidene avventes til betalingsløsning …

Referat NML styremøte fredag 15.01.16

Tilstede: Lin Prøitz, Paul Bjerke, Håvard Vibeto, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent) Dagsorden styremøte 10.11.2015 1. Godkjenne innkalling Godkjent uten forandringer 2. Godkjenne referat Godkjent uten forandringer 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild Mølster informerte: Fellesmail til lagets medlemmer om konferansens dato (20 og 21 oktober) er på trappene, og hjemmeside for konferansen (og informasjon om denne) vil publiseres i …

Referat NML styremøte tirsdag 15. desember 2015

Tilstede: Håvard Vibeto, Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent) Dagsorden styremøte 15.12.2015 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild Mølster forklarte status for neste års konferanse: med hensyn til key notes (2 bekreftede og 1 forespurt), finansiering (tildeling fra NFR og Fritt ord er innvilget, RAM og Universitetsfondet omsøkes), arbeidsgrupper …

Referat NML styremøte tirsdag 10 november 2015 på Skype klokka 14-15

Tilstede: Håvard Vibeto (referent), Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (ankom senere) Dagsorden styremøte 10.11.2015 1. Godkjenne innkalling Godkjent uten forandringer 2. Godkjenne referat Godkjent uten forandringer 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild informerer: Fått en ny keynote bekreftet til konferansen og purret på en annen (man vurderer å finne en reserve). Skal søke på flere …

Ønsker du å opprette en midlertidig gruppe til neste års konferanse?

Norsk medieforskerlags neste konferanse skal holdes i Bergen 20. – 21. oktober 2016. Dersom noen av lagets medlemmer ønsker å opprette midlertidige grupper til konferansen, bes de sende en begrunnet søknad til ragnhild.molster@uib.no innen 04.12.2015. Gruppene i fjorårets konferanse kan sees her: https://www.ntnu.no/web/medieforsk2014/arbeidsgrupper.

Referat fra styremøte 13. oktober 2015

Til stede (Skype): Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Lisbeth Morlandstø (vara for Roswitha Skare), Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Svein Høier (referent). 1. Innkallingen ble godkjent 2. Referatet fra 15. sept. er godkjent (etter en oppdatering) 3. Medieforskerkonferansen 2016 Arrangementskomiteen har nylig sendt søknader til Fritt ord, Rådet for anvendt medieforskning og Norges forskningsråd. Det vil i tillegg omsøkes midler fra Universitetsfondet …

Referat styremøte 15. september 2015

Til stede: Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Roswitha Skare, Lisbeth Morlandstø (vara for Paul Bjerke), Håvard Vibeto, Svein Høier (referent). 1. Innkalling ble godkjent 2. Referat fra generalforsamling 2015 ble godkjent. Styremedlemmer som ikke deltok på generalforsamling ble orientert tema som ble tatt opp av medlemmer, og hvilke av disse sakene og synspunktene som styret ønsker å gå videre med. 3. …

Call for Papers: KINO I 100

Vi inviterer til en kinohistorisk konferanse under Stumfilmdagene fra 29. august til 3. september 2016 i Tromsø. I 2016 feirer Verdensteatret sitt 100 årsjubileum. Kinoen er den første i Norge som ble oppført med en kommune som byggherre, og blant de eldste bevarte kinoene med kontinuerlig kinodrift i Europa. Etter at Kinoloven av 1913 ga kommunene konsesjon på kinodrift, utviklet …

Referat styremøte 16. juni 2015

Tid: 10-11, skype. Til stedet Ragnhild M., Lin P., Svein H. og Håvard V. 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild M. rapporterte status fra arrangørene i Bergen. Forslag til keynote ble diskutert i styret og vil tas med til arrangementskomiteen. Det er nå inngått avtale med Hotel Ørnen som konferansested. Arbeidet med å søke om midler er …