Norsk medieforskerkonferanse 2016 – Frist for abstract utsatt til 15. mai

Norsk medieforskerkonferanse arrangeres i Bergen 20-21. oktober. Tema for konferansen er «Mot framtidens medielandskap». Det blir keynotes fra Nick Couldry, Joanna Zylinska og Helle Sjøvaag, paneldebatt, festmiddag med Medieforskerlagets prisutdelinger, og diskusjon av paper i arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er vanligvis organisert med korte presentasjoner og fokus på diskusjon av paperne, gjerne med forberedte opponenter. Dette er en fin anledning til å …

Nytt nummer av medietidsskriftet er ute!

Du har kanskje allerede lest Jørgen Alnæs’ og Anne Hege Simonsens artikkel om Robert Scotts posisjon som den nyttige taperen i norsk polarhistorie (online first 9. feb)? Hvis ikke, har du muligheten nå. I tillegg kan du Kristine Ask, Stine Helena Bang Svendsen og Henrik Karlstrøms grundige studie av seksuell trakassering i dataspill og Kristian Bjørkdahls analyse av hvordan aviskommentatorer …

Referat, NML styremøte, tirsdag 15. mars 2016 (Skype 14-15)

Tilstede: Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Håvard Vibeto og Svein Høier (referent) Dagsorden styremøte 15.02.2016 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild M. orienterte om at nettsidene nå er operative, og at alle søknader om økonomisk tilskudd nå har fått svar. Det er et visst sprik mellom ønsket tilskudd og bevilget tilskudd, men ikke større sprilk enn at …

Medieforskerkonferansen 2016 i Bergen

Velkommen til årets medieforskerkonferanse ‘Mot fremtidens medielandskap. Hvem sier hva til hvem? Hvorfor, og på hvilken måte?’ som finner sted på Hotell Ørnen i Bergen 20.-21. oktober: Sent i august 2015 la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen på bygget som skal bli Media City Bergen. På over 45.000 kvadratmeter skal avishus, fjernsynskanaler, teknologibedrifter og UiBs utdanning for kommende journalister og …

Referat NML styremøte 16.02.2016

Tilstede: Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent) Dagsorden styremøte 15.02.2016 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Konferansens nettsider er straks operative, og lagets medlemmer vil snart kunne finne all nødvendig informasjon om konferansen på nettsidene. Sidene vil suppleres når det gjelder informasjon om lagets tre priser. Lanseringen av nettsidene avventes til betalingsløsning …

Referat NML styremøte fredag 15.01.16

Tilstede: Lin Prøitz, Paul Bjerke, Håvard Vibeto, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent) Dagsorden styremøte 10.11.2015 1. Godkjenne innkalling Godkjent uten forandringer 2. Godkjenne referat Godkjent uten forandringer 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild Mølster informerte: Fellesmail til lagets medlemmer om konferansens dato (20 og 21 oktober) er på trappene, og hjemmeside for konferansen (og informasjon om denne) vil publiseres i …

Referat NML styremøte tirsdag 15. desember 2015

Tilstede: Håvard Vibeto, Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent) Dagsorden styremøte 15.12.2015 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild Mølster forklarte status for neste års konferanse: med hensyn til key notes (2 bekreftede og 1 forespurt), finansiering (tildeling fra NFR og Fritt ord er innvilget, RAM og Universitetsfondet omsøkes), arbeidsgrupper …

Referat NML styremøte tirsdag 10 november 2015 på Skype klokka 14-15

Tilstede: Håvard Vibeto (referent), Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (ankom senere) Dagsorden styremøte 10.11.2015 1. Godkjenne innkalling Godkjent uten forandringer 2. Godkjenne referat Godkjent uten forandringer 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild informerer: Fått en ny keynote bekreftet til konferansen og purret på en annen (man vurderer å finne en reserve). Skal søke på flere …

Ønsker du å opprette en midlertidig gruppe til neste års konferanse?

Norsk medieforskerlags neste konferanse skal holdes i Bergen 20. – 21. oktober 2016. Dersom noen av lagets medlemmer ønsker å opprette midlertidige grupper til konferansen, bes de sende en begrunnet søknad til ragnhild.molster@uib.no innen 04.12.2015. Gruppene i fjorårets konferanse kan sees her: https://www.ntnu.no/web/medieforsk2014/arbeidsgrupper.

Referat fra styremøte 13. oktober 2015

Til stede (Skype): Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Lisbeth Morlandstø (vara for Roswitha Skare), Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Svein Høier (referent). 1. Innkallingen ble godkjent 2. Referatet fra 15. sept. er godkjent (etter en oppdatering) 3. Medieforskerkonferansen 2016 Arrangementskomiteen har nylig sendt søknader til Fritt ord, Rådet for anvendt medieforskning og Norges forskningsråd. Det vil i tillegg omsøkes midler fra Universitetsfondet …