Stillingsutlysning: Postdoc ved Infomedia, UiB

Postdoktorstilling ledig ved InfoMedia, Universitetet i Bergen. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Media Use in Crisis Situations. Se utlysningstekst for mer informasjon. Søknadsfrist: 20. juni 2021.

Stillingsutlysning: PhD-stilling Barn, unge og medier

En stilling som PhD-stipendiat (SKO 1017) er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo. Stipendiatens prosjekt skal være nyskapende og ha relevans for forskningen som foregår ved IMK innenfor området «Barn, unge og medier». Se utlysningstekst for mer informasjon. Søknadsfrist: 2. juni 2021.

Stillingsutlysning: Førsteamanuensis i journalistikk

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i journalistikk, med særlig vekt på mediespråk generelt og på norskspråklig formidling i ulike medier spesielt. Søknadsfrist er 18. mai 2021.

Stillingsutlysning: Førsteamanuensis i medievitenskap og klima

Forsker du på medier og klima? UiB lyser ut en fast stilling som førsteamanuensis i medievitenskap og klima, tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap og CET – Senter for klima og energiomstilling. Bli med på å løse samfunnsutfordringer i et spennende tverrfaglig forskningsmiljø! Søknadsfrist 1. mai 2021. Researching media and climate? At the University of Bergen, Norway, there is a …