Universitetslektor i visuell kommunikasjon, NTNU Gjøvik

Fra utlysningstekst: Vi søker en person som kan vise til en omfattende praksisbakgrunn innen grafisk design og en mastergrad innen informasjonsdesign, eller et designrelevant mastergradsarbeid fra fagområder innen humaniora eller samfunnsvitenskap. Søknadsfrist: 22.10.2023.