Stipendiatstillinger i medievitenskap, UiO

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, har lyst ut to stillinger som PhD-stipendiat. Søknadsfrist: 15. januar 2024.