Prisutdeling

På medieforskerkonferansen skal det deles ut tre priser:

Medieforskerlagets formidlingspris: Tildeles et medlem i Norsk Medieforskerlag som på en fortjenstfull måte har markert seg i offentligheten og satt mediefaglige tema på dagsordenen i den offentlige debatt. Prisen er en påskjønnelse for aktiv formidling av faglig arbeid og innsikt.

Medieforskerlagets hederspris: Tildeles en norsk medieforsker som over lang tid har levert viktige bidrag til fagfeltets utvikling. Prisen går til en person som har gjort en betydningsfull innsats på et høyt faglig nivå, og som har satt varige spor etter seg både i det faglige miljø og i samfunnet for øvrig.

Medieforskerlagets pris til beste masterarbeid: Gis til beste masterarbeid som er sensurert innfor perioden 15. november 2016 til 15. august 2018. Prisen er på 10.000 kr i reisestipend og ett års gratis NML-medlemskap. De tre beste oppgavene får dekket deltakelse på Norsk mediekonferanses gallamiddag, hvor hovedprisen vil annonseres og utdeles. De oppgavene som nomineres må ha fått karakteren A eller B. Frist for nominering er 15. august 2018. Omtalen av arbeidet skal ha et omfang på 1-3 sider.

Nominasjoner til prisene sendes medieforskelagets leder Lisbeth Morlandstø (lisbeth.morlandsto@nord.no)

 

 

Meny:
Call for papers
Hovedinnledere
Program
Prisutdeling
Arbeidsgrupper
Abstract/paper
Påmelding
Praktisk
Kontakt