Hovedinnledere

Anne Gjelsvik, professor ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU. Gjelsviks forskningsinteresser er amerikansk og norsk samtidsfilm, kjønnsrepresentasjon og voldsframstilling i film, terror og filmkritikk. For tiden leder Gjelsvik prosjektet «Face of Terror: Understanding Terrorism from the Perspective of Critical Media Aesthetic», og hun vil presentere resultater fra dette prosjektet på medieforskerkonferansen.

Rachel Howells is a journalist, trade unionist and scholar, with a PhD in journalism studies from Cardiff University’s School of Journalism, Media and Cultural Studies. Her research focuses on news black holes and the democratic deficit, with a particular interest in the effects of newspaper decline in Wales. She was a founder director and editor of the co-operative hyperlocal news service “Port Talbot Magnet”.

Andy Williams is a Senior Lecturer at the School of Journalism, Media and Cultural Studies at Cardiff University. He has a number of research interests which intersect journalism studies and cultural studies, including the practice and political economy of local journalism, and the relationship between news and public relations.

Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Kalsnes forskningsinteresser inkluderer digital journalistikk, politisk kommunikasjon, sosiale medier, data-analyse og media-innovasjon. Hun jobber for tiden med et forskningsprosjekt om falske nyheter og tillit til mediene.

Birgit Røe Mathisen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet i Bodø. Mathisens forskningsinteresser er blant annet lokaljournalistikk, kommentarjournalistikk, innovasjon, frilansjournalistikk og journalisters profesjonsrolle. Mathisen leder for tiden forskningsprosjektet «Blindsoner og Mangfold: det lokale medielandskapet i Norge».

 

Meny:
Call for papers
Hovedinnledere
Program
Prisutdeling
Arbeidsgrupper
Abstract/paper
Påmelding
Praktisk
Kontakt