Hovedinnledere

Anne Gjelsvik, professor ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU. Gjelsviks forskningsinteresser er amerikansk og norsk samtidsfilm, kjønnsrepresentasjon og voldsframstilling i film, terror og filmkritikk. Gjelsvik leder for tiden NFR-prosjektet Face of terror. Understanding Terrorism from the Perspective of Critical Media Aesthetics. Hun vil presentere noen av funnene fra prosjektet, som undersøker medienes fremstillinger av terrorister, ofre og vitner, med en særlig vekt på film og fotografi. Erik Poppes Utøyafilm var den første fiksjonsfilmen, i en rekke av flere, som omhandler 22. juli. Face of terror har gjennomført en undersøkelse av publikums til dels svært sterke reaksjoner på filmen: Hva skiller denne filmen fra andre medierte eller kunstneriske bearbeidinger av terrorhendelser, og hva gjør filmen til en helt spesiell opplevelse?

Trondheim 07.11.2016 : NTNU, Det humanistiske fakultet, dragvoll. Foto: Thor Nielsen


Rachel Howells
is a journalist, trade unionist and scholar, with a PhD in journalism studies from Cardiff University’s School of Journalism, Media and Cultural Studies. Her research focuses on news black holes and the democratic deficit, with a particular interest in the effects of newspaper decline in Wales. She was a founder director and editor of the co-operative hyperlocal news service “Port Talbot Magnet”.

Rachel Howells


Andy Williams
is a Senior Lecturer at the School of Journalism, Media and Cultural Studies at Cardiff University. He has a number of research interests which intersect journalism studies and cultural studies, including the practice and political economy of local journalism, and the relationship between news and public relations.

Andy Williams


Bente Kalsnes
, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Kalsnes forskningsinteresser inkluderer digital journalistikk, politisk kommunikasjon, sosiale medier, data-analyse og media-innovasjon. Hun jobber for tiden med et forskningsprosjekt om falske nyheter og tillit til mediene. I Kampen om ordene. Når desinformasjon og falske nyheter utfordrer journalistikken og medieforskningen får vi vite mer om hvordan manipulert informasjon utkledd som nyheter de siste årene har blitt en del av offentligheten, hyppig spredt og delt via sosiale medier. Propaganda og løgner har alltid eksistert. Det nye nå er hvor effektivt teknologien kan brukes til å produsere og distribuere manipulert informasjon. Dette foredraget skal handle om hvordan norske og internasjonale politikere både utnytter og blir skadelidende av fenomenet falske nyheter, og om hvordan desinformasjon og falske nyheter utfordrer journalistikken og medieforskningen. Som bonus får du med noen forslag til hva medieforskere kan bidra med.

31684495053_71b20a56b1_k


Birgit Røe Mathisen
, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet i Bodø. Mathisens forskningsinteresser er blant annet lokaljournalistikk, kommentarjournalistikk, innovasjon, frilansjournalistikk og journalisters profesjonsrolle. Mathisen leder forskningsprosjektet Blindsoner og mangfold – det lokale medielandskapet i Norge, og skal presentere noen sentrale funn. Prosjektet er en bredt anlagt innholdsanalyse av lokal og regional journalistikk i Norge, basert på 24 lokale og regionale medier, både papir, nett og kringkasting. Målet er å si noe om hva norsk lokaljournalistikk handler om, hvilke temaer tas opp og hvilke stemmer kommer til orde. Prosjektet er også opptatt av blindsonene i lokaljournalistikken; hvilke tema er det som i liten grad tas opp, og hvilke stemmer får sjelden anledning til å snakke i den lokale og regionale offentligheten?

bilde birgit røe mathisen

 

Meny:
Call for papers
Hovedinnledere
Program
Prisutdeling
Arbeidsgrupper
Abstract/paper
Påmelding
Praktisk
Kontakt