Abstract og paper

Fristen for innsending av abstracts har blitt utsatt til 22. mai 2018. Abstracts sendes på e-post til gruppelederne.

Et abstract skal være på maks 250 ord.

Dersom abstract blir antatt skal fullt paper sendes til gruppelederne på e-post innen 1. oktober 2018.

Et konferansepaper kan være utkast til en vitenskapelig artikkel, et utkast til et avhandlingskapittel eller en prosjektbeskrivelse. Arbeid som allerede er publisert skal ikke framlegges i arbeidsgruppene. Paperet bør være på 10-15 sider, og skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

 

Meny:
Call for papers
Hovedinnledere
Program
Prisutdeling
Arbeidsgrupper
Abstract/paper
Påmelding
Praktisk
Kontakt