Foreslå kandidater til Medieforskerlagets priser

Hvert andre år deler Norsk medieforskerlag ut to priser, Hederprisen og Formidlingsprisen. Utmerkelsene deles ut av styret etter forslag fra medlemmene. Årets utdeling vil finne sted under den norske medieforskerkonferansen i oktober. Vi oppfordrer medlemmene til å foreslå kandidater til styret.

Forslag med en kort begrunnelse sendes til Paul Bjerke (paulb@hivolda.no) innen 1. april 2014

Medieforskerlagets formidlingspris
Medieforskerlagets formidlingspris tildeles et medlem i Norsk Medieforskerlag som på en fortjenstfull måte har markert seg i offentligheten og satt mediefaglige tema på dagsorden i den offentlige debatt. Prisen er en påskjønnelse for aktiv formidling av faglig arbeid og innsikt. Prisen ble innstiftet i 2004, og deles ut annet hvert år i tilknytning til den nasjonale medieforskerkonferansen.

Prisvinnere:
2004: Wencke Mühleisen, Universitetet i Oslo
2006: Anne Gjelsvik, NTNU
2008: Elisabeth Eide, Høgskolen i Oslo
2010: Helge Rønning, Universitetet i Oslo
2012: Elise Seip Tønnessen, UiA

Medieforskerlagets hederspris
Medieforskerlagets hederspris tildeles en norsk medieforsker som over lang tid har levert viktige bidrag til fagfeltets utvikling. Prisen går til en person som har gjort en betydningsfull innsats på et høyt faglig nivå, og som har satt varige spor etter seg både i det faglige miljøet og i samfunnet for øvrig. Prisen ble innstiftet i 2004, og deles ut hvert annet år i tilknytning til den nasjonale medieforskerkonferansen.

Prisvinnere:
2004: Svennik Høyer, Universitetet i Oslo
2006: Helge Østbye, Universitetet i Bergen
2008: Anita Werner, Universitetet i Oslo
2010: Hans Fredrik Dahl, Universitetet i Oslo
2012: Bjørn Sørenssen, NTNU