Stillingsutlysning: PhD-stilling innen TV-ledelse ved Høgskolen i Innlandet

Kandidater søker på egendefinert prosjekt innenfor feltet TV-ledelse, med vekt på innovasjons- og endringsprosesser. Søknadsfrist: 31. mars 2021. Se utlysningstekst for mer informasjon.