Call for paper til antologi om den norske film-, tv- og spillbransjen

Forskingsgruppen BAM! – Bransjestudier innen audiovisuelle medier på Høgskolen i Innlandet ønsker bidrag til en antologi om den norske film, tv og spillbransjen.

Frist for abstracts er 15. mai 2022. Se full CfP for mer informasjon.