Stipendiatstilling UiB: Centre for Antimicrobial Resistance in Western Norway (CAMRIA)

Stillinga er knytt til prosjektet “Risk communication and -perception of AMR in the public and among healthcare workers – knowledge needed to develop new policies and interventions” under Centre for Antimicrobial Resistance in Western Norway (CAMRIA). Den som blir tilsett i stipendiat-stillinga skal undersøke kommunikasjonen av antibiotika og antibiotika-resistens (AMR) i utvalde nyheitsmedier og sosiale medier, samt korleis mediepublikummet opplever …

Founding symposium of the Nordic Network on Media communication and Health

When and where: 18-19th of August 2022 at Lund University. The goal of the symposium is to build the capacity to initiate and formalize a productive Nordic network on media, communication, and health. Our ambition with the network is to provide an inclusive peer-to peer forum for deepening theoretical and methodological knowledge sharing about media, communication, and health. If you …

Stillingsutlysning: Postdoc ved Infomedia, UiB

Postdoktorstilling ledig ved InfoMedia, Universitetet i Bergen. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Media Use in Crisis Situations. Se utlysningstekst for mer informasjon. Søknadsfrist: 20. juni 2021.

Stillingsutlysning: PhD-stilling Barn, unge og medier

En stilling som PhD-stipendiat (SKO 1017) er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo. Stipendiatens prosjekt skal være nyskapende og ha relevans for forskningen som foregår ved IMK innenfor området «Barn, unge og medier». Se utlysningstekst for mer informasjon. Søknadsfrist: 2. juni 2021.

Stillingsutlysning: Førsteamanuensis i journalistikk

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i journalistikk, med særlig vekt på mediespråk generelt og på norskspråklig formidling i ulike medier spesielt. Søknadsfrist er 18. mai 2021.

Stillingsutlysning: Førsteamanuensis i medievitenskap og klima

Forsker du på medier og klima? UiB lyser ut en fast stilling som førsteamanuensis i medievitenskap og klima, tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap og CET – Senter for klima og energiomstilling. Bli med på å løse samfunnsutfordringer i et spennende tverrfaglig forskningsmiljø! Søknadsfrist 1. mai 2021. Researching media and climate? At the University of Bergen, Norway, there is a …