REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 19.06.2013

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 19.06.2013 ONSDAG 19.6 KL. 1000 PÅ SKYPE TILSTEDE: PAUL, HÅVARD, ANNE HEGE, GURI, RAGNHILD, LIN DAGSORDEN   Innkalling og dagsorden godkjent   Referat fra styremøtet 5. juni godkjent med følgende presisering. Styret vedtok følgende retningslinjer for tilbakebetaling av konferanseavgift:   «Det skal være mulig for å få refundert deler av konferanseavgiften til Norsk medieforskerkonferanse …

Ny bok om dataspillavhengighet

Kan man bli avhengig av å spille World of Warcraft? Denne uken lanserer Faltin Karlsen boken A World of Excesses: Online Games and Excessive Playing. http://nith.no/nyheter/internett/Faltin-Karlsen_bok

Referat fra styremøte i Norsk medieforskerlag onsdag 5. juni 2013

Tilstede: Paul Bjerke, Lin Prøitz, Guri Hanem, Håvard Vibeto, Ragnhild Mølster Forfall:, Anne Hege Simonsen.   Innkalling og dagsorden: godkjent   Godkjenning av referat fra styremøtet 10. april: Siden sist møte skulle Lin se om det i Hindre for digital verdiskaping var noe Medieforskerlagets styre måtte mene noe om. Styret fant ingen spesiell grunn til å gjøre noe med dette. …

Referat fra styremøte i Norsk Medieforskerlag torsdag 28.02.13

Tilstede: Paul Bjerke, Guri Hanem, Håvard Vibeto, Hilde Kristin Dahlstrøm Forfall: Ragnhild Mølster, Anne Hege Simonsen Innkalling: Godkjent. Referat fra styremøtet i januar: Godkjent. Konstituering av vararepresentant. Paul spør begge vararepresentantene om en av dem kan stille som fast representant i Hilde Kristins permisjon fra april 2013 til april 2014. 4.      Norsk medieforskerkonferanse 2014 Dato. Styret overlater til lokal komité …

Referat – onsdag 10.4 kl 10-12 ved HiOA

Til stede: Paul Bjerke, Anne Hege Simonsen, Ragnhild Mølster, Håvard Vibeto, Guri Hanem, Lin Prøitz Forfall: (Audun Beyer (vara)) Referent: Lin Prøitz   Innkalling: godkjent Referat fra styremøtet i februar: Godkjent (4c: det er ikke nedsatt en gruppe. Guri tar kontakt med arrangør i trondheim) Hilde kristin i permisjon Lin fast styremedlem Lin valgt til sekretær og Håvard valgt som …

Call for Papers til tidskriftet Northern Lights

Tidsskriftet Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook er på jakt på bidrag. Tidsskriftet er fagfellevurdert og har en nordisk redaksjon. Deadline for abstracts er 1 mai 2013.  Les mer om utlysingen her: http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-journal,id=143/view,page=2/