Call for Papers til tidskriftet Northern Lights

Tidsskriftet Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook er på jakt på bidrag. Tidsskriftet er fagfellevurdert og har en nordisk redaksjon. Deadline for abstracts er 1 mai 2013.  Les mer om utlysingen her: http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-journal,id=143/view,page=2/