Call for Papers: KINO I 100

Vi inviterer til en kinohistorisk konferanse under Stumfilmdagene fra 29. august til 3. september 2016 i Tromsø.

I 2016 feirer Verdensteatret sitt 100 årsjubileum. Kinoen er den første i Norge som ble oppført med en kommune som byggherre, og blant de eldste bevarte kinoene med kontinuerlig kinodrift i Europa. Etter at Kinoloven av 1913 ga kommunene konsesjon på kinodrift, utviklet det kommunale kinosystemet seg i retning av et kommunalt monopol i det neste tiåret. Både det kommunale kinosystemet og kinobesøket som kulturform har gjennomgått store endringer i disse hundre årene.

I dag mobiliseres det for å bevare Norges spesielle kinostruktur, og fortsatt er filmbransjen omforent om at kinoen har en framskutt plass som formidler av film. Verdensteaterets 100 årsjubileum er en perfekt ramme for å samle forskningsbidrag som på forskjellige måter kan belyse kinoen som institusjon og opplevelsesform i decenniet 1916-2016.

Vi inviterer med dette til bidrag som kretser rundt emner som foreslått nedenfor, men vi utelukker ikke andre forslag:

  • Filmestetikk og utvikling innen fremføringspraksis og filmmusikk
  • Den sosiale filmhistorien: forskning på publikum og publikumspraksiser
  • Kinopolitikk og kinodrift, herunder det kommunale kinosystemet
  • Plassering av kinohistorien og grenseoppganger til andre fag og forskningsfelt
  • Arkiver, kilder og konsekvensene av digitalisering for de forskjellige delene av filmarven
  • Deling av data, komparative tilnærminger og mikro-historier

Abstracts på 150-200 ord på norsk, svensk eller dansk sendes innen 1. desember 2015 til roswitha.skare@uit.no og mona.pedersen@hihm.no.
Vi vil legge til rette for at bidragene som blir antatt, også blir publisert gjennom NVI-tellende kanal.