REFERAT FRA STYREMØTE 25.3.14

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG

TIRSDAG 25.3.14 KL. 1000 PÅ SKYPE

Til stede: Paul, Håvard, Lin, Anne Hege (de første punktene), Guri.

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 2. Referat fra styremøtet 1803 ble godkjent.
 3. Håvard skriver en kort høringsuttalelse til «forskrift om Audiovisuelle produksjoner» som sendes på epost til styremedlemmene for eventuelle merknader. Deretter sender Paul uttalelsen til departementet.

 

 1. Norsk medieforskerkonferanse 2014
  1. Arrangøren får plass til minigrupper. De interesserte blir invitert.
  2. Det er kommet nominasjoner til NMLs priser, men fristen er ennå ikke utløpt. Det ble gjennomført en foreløpig diskusjon. Avgjørelse tas på neste møte
  3. Medieforskerlagets framtid
   1. Medlemshåndtering. Vi har fått til tilbud fra Universitetsforlaget, men styret ønsker flere tilbud. Paul får ansvar, og saken tas opp på neste møte.
   2. Arrangement knyttet til mediedagene i Bergen. Utsettes til neste år.
   3. Elektronisk arkiv. Utsatt.
   4. Eventuelt. Ingen saker.