Tre beskjeder om medieforskerkonferansen:

Frist for å levere abstracts til medieforskerkonferansen er utsatt til 9. mai.

Studenter har fått utsatt frist til den generelle påmeldingen til konferansen. 1.september er den nye fristen for masterstudenter. Det er samme dato
som påmeldingsfristen til konferansen.

Det er nå mulig å levere abstracts via konferansens hjemmeside igjen.