CALL FOR PAPERS: Alf Prøysen, kunsten og mediene

Forskningskonferanse ved Høgskolen i Hedmark, Hamar, 16.–17. oktober 2014

Alf Prøysens kunstnerskap spenner over en rekke sjangrer og medier. Han fikk sitt gjennombrudd med visesamlinga Drengestu’viser, og han var programleder i radioen fra 1940-tallet av. Parallelt opptrådte han som visesanger i radio, på TV og på scenen, og han gav også ut en rekke grammofonplater og visebøker. Og i TV-mediet har han også en ubestridt posisjon blant annet gjennom barnetvserien Kanutten og Romeo Clive, som han både skrev og medvirket i. Dessuten er avismediet sentralt for Prøysens forfatterskap ettersom mange av hans fortellinger har sitt utspring i dette mediet.

Mediene har hatt stor betydning for utviklingen, distribueringen og arkivering av Prøysens kunsterskap. Men det er også slik at Prøysens kunstneriske virksomhet har hatt betydning for utviklingen og forståelsen av disse mediene. Slik er Prøysen en sentral personlighet i norsk mediehistorie i andre halvdel av 1900-tallet. Men til tross for hans ubestridte posisjon i norsk mediehistorie, er hans rolle i denne sammenheng blitt beskjedent behandlet i forskningen.

«Alf Prøysen, kunsten og mediene» er den første forskningskonferansen som er viet Prøysen i et medieperspektiv. Konferansen består av keynote-forelesninger og paperpresentasjoner. Herved inviteres interesserte forskere til å sende inn et kort abstract (200–300 ord) for en 20-minutters paperpresentasjon til hans.rustad@hihm.no innen 10. august 2014. Tilbakemelding på abstract kan forventes 25. august 2014.

Aktuelle temaer inkluderer, men er ikke begrenset til:

–        Radiomediets betydning for Prøysens forfatter- og kunstnerskap

–        Prøysens stemme i radioen

–        Prøysen og TV-en

–        Prøysen som plateartist

–        Prøysens filmmusikk

–        Sjangerstudier i ulike medier

–        Prøysen i avis- og tidsskriftsmediet

–        Prøysen og bok-/bildebokmediet

–        Adaptasjons- og remedieringsperspektiv på Prøysen

–        Intermediale perspektiver på forfatterskapet

–        Prøysens medietekster i et internasjonalt perspektiv

–        Resepsjonsorientert studier av Prøysen i ulike medier

–        Prøysen som lesebokforfatter

–        Motiv- og temastudier i ulike medier

Konferansespråk: skandinaviske språk og engelsk

Keynote speakers blir annonsert senere.

Konferanseansvarlig: førsteamanuensis Hans Kristian Rustad

Konferansekomité: professor Ole Karlsen, førsteamanuensis Mona Pedersen og førsteamanuensis Anne Skaret,

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Hans Kristian Rustad på e-post hans.rustad@hihm.no. Påmelding til konferansen innen 1. september 2014.