To ledige stipendiatstillinger i journalistikk

Fra 1. januar 2014 er det ledig to stipendiatstillinger ved Universitetet i Nordland, Fakultet for samfunnsvitenskap.

Begge stipendiatstillingene er treårige og en del av prosjektet «Lokale medier, ytringsfrihet og demokrati».

Stipendiatene vil være knyttet til forskningsgruppa Journalistikk. Tematisk vil den ene stillingen kobles til unges medievaner i endring, mens den andre vil fokusere på endringer i rammebetingelsene for den journalistiske profesjonsutøvelsen.

Mer informasjon om stillingene: http://uin.easycruit.com/vacancy/1072699/38494?iso=no