Konferansenytt, Kristiansand 2012

Noen benytter sommeren til å skrive konferansepaper, mens andre skriver rett før deadline. Uansett: Husk at fristen for innsending av fullstendig paper til medieforskerkonferansen i Kristiansand er 15. september 2012!

 

Siste frist for registrering og betaling av konferanseavgift er 1. september 2012.

 

Se mer informasjon på konferansens egne nettsider (oppdateres etterhvert).

 

 

Fortsatt god sommer!