Norsk medietidsskrift, 2/2011

Norsk medietidsskrift 2 / 2011

LARS NYRE
Velkommen til NMT Intranett (leder)

SØREN BIRKVAD
Feelgood i generne. Dramaserien Himmelblå mellem biologi og ideologi (vitenskapelig artikkel)

GUNN ENLI
Ramin-Osmundsen går av. Historien om en politisk skandale (vitenskapelig artikkel)

KRISTINE ASK
Spiller du riktig? Tid, moral og materialitet i domestiseringen av et online dataspill (vitenskapelig artikkel)

TERJE RASMUSSEN
Akademisk autonomi (kommentar)

HOLGER PÖTZSCH
Krigens nye klær. Perspektiver på nye medier, medievitenskap og politikk (debatt)

Anmeldelse av følgende bøker:
Barbara Gentikow (2010) Nye fjernsynserfaringer. Teknologi, bruksteknikker, hverdagsliv
Birgit Røe Mathisen (red.) (2010) Lokaljournalistikk. Blind patriotisme eller kritisk korrektiv?
Sara Brinch og Gunnar Iversen (2010) Populær vitenskap. Fjernsynet i kunnskapssamfunnet

Informasjon
Dersom du er interessert i å publisere i Norsk Medietidsskrift, ta kontakt med redaktør Lars Nyre: lars.nyre@infomedia.uib.no

Les mer om tidsskriftet her.

 

For bestilling av anmeldereksemplar, ta kontakt med markedskonsulent Arne Veer: arne.veer@universitetsforlaget.no

 

For abonnement og priser, ta kontakt med abonnement@universitetsforlaget.no

Tidsskriftet er også tilgjengelig på Universitetsforlagets tidsskriftdatabase idunn.no