Debattmøte om tidsskriftet

Norsk medieforskerlag inviterer alle medlemmer til et debattmøte om publiseringsutfordringer for Norsk medietidsskrift. Temaet vil dessuten diskuteres videre på medieforskerlagets generalforsamling i oktober 2012.   Møtet finner sted i Oslo, tirsdag 11. september. Terje Rasmussen, Terje Hillesund og Lars Nyre vil innlede til diskusjon. Les mer om bakgrunnen for saken her. Se også Lars Nyres leder om temaet.   Sted: Institutt …

Framtida for Norsk medietidsskrift

På Norsk medieforskerlags generalforsamling i Kristiansand i oktober 2012 ønsker styret en prinsippdiskusjon om hvordan Norsk medietidsskrift bør publiseres og finansieres i framtida. Siden NMT 1/2004 er det Universitetsforlaget som utgir NMT for Norsk medieforskerlag. Tidsskriftet publiseres også på forlagets tidsskriftbase Idunn.no. I de siste årene er det lagt ned betydelig arbeid fra redaksjonen og fra forlagets side i å …