Nytt nummer av medietidsskriftet er ute!

Du har kanskje allerede lest Jørgen Alnæs’ og Anne Hege Simonsens artikkel om Robert Scotts posisjon som den nyttige taperen i norsk polarhistorie (online first 9. feb)? Hvis ikke, har du muligheten nå. I tillegg kan du Kristine Ask, Stine Helena Bang Svendsen og Henrik Karlstrøms grundige studie av seksuell trakassering i dataspill og Kristian Bjørkdahls analyse av hvordan aviskommentatorer reagerte under svineinfluensaepidemien.

Kanskje lurer du på hva det innebærer at redaktør Steen Steensen ønsker seg en mer internasjonal presseetikk?

Vi ønsker også velkommen til ny kommentator for 2016: Tore Slaatta skriver om mediefagets brytning med sosiologien.

Syv skarpe bokanmeldelser er det også:
Allern: Journalistikk og kildekritisk analyse
Bastiansen og Werenskjold (red.): The Nordic Media and the Cold War
Lavik: TV-serier: «The Wire» og den tredje gullalderen
Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred
Vaagan og Barland (red.): Entreprenørskap og ledelse i media
Enli: Mediated Authenticity.
Djerf-Pierre og Ekström (red.): A History of Swedish Broadcasting.

Alt er open access!
https://www.idunn.no/nmt/2016/01