Referat fra STYREMØTE 23. september

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG

TIRSDAG 23.9 KL 13:15 PÅ SKYPE

Tilstede: Paul, Håvard, Anne Hege, Ragnhild Fjellro, Ragnhild Mølster, Guri, Lin

Referent Lin, Ragnhild F. etter sak 4d

DAGSORDEN

 1. Innkalling og dagsorden godkjent.
 2. Referat fra styremøtet i august godkjent.
 3. Norsk medieforskerkonferanse 2014
  – Guri orienterer om at alt er under kontroll. Åtti påmeldte og betalt. Gruppe 5 (global/lokal) utgår og slår seg sammen med nærliggende grupper.
  – Prisutdelingene. Paul og Anne Hege orienterer om priskandidatene. Plan for pris i mål
 4. Generalforsamling 2014
  • Forslag til vedtektsendringer
   – Medlemskontingent: ønsker ikke å gå ned veldig mye i 2015, i fall vi må gå opp igjen i 2016: endrer til 400 kr som en mellomløsning.
   – Diskutere open access modeller. Ønsker å få fram ulike stemmer fra ulike perspektiv inn i diskusjonen.
  • Årsmelding
   Se beretning fra Paul
  • Regnskap/revisjon
   Håvard orienterer: Regnskapet har gått opp. Vi har solid egenkapital og ingen gjeld. Generalforsamling skal godkjenne regnskapet.
  • Praktisk opplegg. Hvem gjør hva: Ragnhild F.: møteleder, Guri er referent.
  • Rekrutteringsgruppa får til et møte før neste styremøte og Generalforsamlingen (Guri Anne Hege og Ragnhild F). Drodler om mulige rekrutteringsmuligheter. Eks: Rabatter på utenlandske fagtidsskrifter? Nordicom Review på papir? Morgenbladet? Aftenposten?

5. Eventuelt
Nytt møte mandag 20. oktober kl. 1030